Avanti Fontana bersama CIS School of Innovation terlibat dalam penyusunan metode dan penjurian Penghargaan Inovasi BUMN yang diselenggarakan pada tahun 2013 oleh Kementerian BUMN RI bekerja sama dengan Majalah iTech. Kementerian BUMN mempercayakan proses penilaian kepada para pakar dari institusi yang kredibel dan independen: BPPT, CIS School of Innovation, FORTI (Forum TI) BUMN, Majalah iTech, serta para ahli dari UI, ITB dan ITS.